Visitatie

In het kader van kwaliteit KwaliteitsRegisterTandartsen is de praktijk onlangs gevisiteerd

Er zijn 5 collega’s op bezoek geweest en hebben de gang van zaken in de praktijk onder de loep genomen. We zijn met vlag en wimpel geslaagd!

Weekenddienstgroep Horst/Venray

Sinds juli 2017 is de samenwerking met de weekenddienstgroep Venray een feit. Het aantal tandartspraktijken dat in de huidige weekenddienstkring samenwerkte werd te klein om een goede dienst te kunnen draaien.

De samenwerking met Venray bevalt heel goed.

Nieuwe Scanner

Sinds kort hebben we een nieuwe scanner de Trios van 3 Shape deze wordt gebruikt voor orthodontie en kroon- en brugwerk. De ontwikkelingen hierin zijn natuurlijk ook niet stil blijven staan. Deze scanner is veel sneller en kleiner dan de vorige. Deze scanner scant in kleur waardoor ook het bepalen van de definitieve kleur dmv deze scan gedaan kan worden. Het eindresultaat is daardoor nog nauwkeuriger.

Je hoeft natuurlijk niet zelf te scannen dit is een voorbeeld!!!!!