Verzekeraars

Wat vergoedt uw verzekering ?

De verzekeraars bepalen in hun (aanvullende) verzekering welke vergoedingen er zijn voor de tandheelkunde. Een aantal verzekeraars heeft een sommenverzekering. Dat wil zeggen dat alle kosten tot een bepaald bedrag worden vergoed. Andere verzekeraars hanteren een maximale vergoeding per behandeling. Dat betekent dat wanneer een tandarts meer in rekening brengt dan de maximale vergoeding, u als patient het verschil moet bijbetalen. Kijk dus goed naar de vergoeding voor orthodontie in uw verzekeringsvoorwaarden.

Vaak kunt u kiezen tussen een restitutieverzekering en een naturaverzekering. Indien u volledige vrijheid wilt houden over een vrije artsenkeuze, kunt u het beste een restitutiepolis afsluiten.

Inmiddels hebben een groot deel van de zorgverzekeraars hun vergoedingen al bekend gemaakt. Voor een overzicht van vergoedingen voor tandheelkundige behandelingen, muv. orthodontie van verschillende zorgverzekeraars, vindt u op www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.